HALO MOJSTRI – LJUBLJANA Doplačila pri polaganju keramike

DOPLAČILA (stene):

 1. za višino nad 2,5 m                                                        + 6 %

 2. ploščice večje trdote (z nizko vpojnostjo)                     + 10%

 3. ploščice grobe površinske strukture (vodno rezanje)   + 25 %

 4. prostor do 3 m2 tlorisa                                                   + 10%

 5. stebri, nosilci                                                                  + 70%

 6. umivalniki, korita, pulti, stropovi, kinete                      + 100%

 7. ločne stene                  r – do 2 m                                   + 40%

r do 6 m                                    + 20%

 1. polaganje v diagonalo (pod kotom)                               + 25%

 2. polaganje po načrtu (več barv in velikosti ploščic)       + 15%

 3. obloge sten v cementno malto                                       + 40%


DOPLAČILA (podi):

 1. prostor tlorisa do 5 m2                                                           + 10%

 2. prostori eliptičnega, oz. krožnega tlorisa do 5 m2                   + 75%

nad 5 m2          + 25%

 1. temelji, nosilci, korita + 80%

 2. polaganje v diagonalo -prostori do 5 m2                                + 15%

-prostori nad 5 m2                    + 10%

 1. polaganje po načrtu (več velikosti in barv ploščic)                + 15%

 2. polaganje po načrtu; več smeri (pravokotno + diagonalno) + 35%

 3. polaganje po načrtu; z vmesnimi profili (dilatacije)              + 55%

 4. stopnice trapezne ali klinaste oblike                                      + 45%

 5. obloga podov v cementno malto (estrih)                         + 70 – 100%


DDV ni vštet v ceno.