Klimatske naprave

CENIK

  • Osnovna montaža klimatske naprave vključuje:

Povezavo med notranjo in zunanjo enoto v razdalji do 4 m

Povezava notranje in zunanje enote z bakrenimi izoliranimi cevmi

Električno povezavo med enotama do 4 m

Priklop na obstoječi električni priključek do 4 m

Montažo notranje in zunanje enote do višine 3m

Nadometna montaža instalacij v zaščitni zaobljeni PVC kanal

Nosilce zunanje enote z blažilniki

Odvod kondenzata iz notranje in zunanje enote na osnovi prostega pada v pripravljen odtok

Preboj zidu do 40 cm

Vakumiranje sistema

Zagon in svetovanje o uporabi naprave

Cena osnovne montaže klimatske naprave do 3,5 kW

   250

Vsak nadaljni meter povezave

 15


Vrednost predmontaže klimatske naprave je 75 % vrednosti montaže.    Montaža kasetne, kanalske ali stropno/talne enote je cena osnovne montaže +15%

  • Montaža multisplit klimatskih naprav, ena zunanja in več notranjih

dve notranji enoti    do 2x 3,5 kW

          450

 tri notranje enote    do 3x 3,5 kW

          650 

štiri notranje enote  do 4x 3,5kW

         850    


  • Letni servisni pregled klimatske naprave vključuje

Pregled delovanja funkcij naprave

Čiščenje filtrov notranje naprave ( ne vključuje zamenjave filtrov)

Čiščenje izmenjevalcev notranje in zunanje enote

Dezinfekcija uparjalnika notranje enote

Pregled tlaka hladilnega plina v sistemu (po potrebi)

Polnenje sistema s hladilnim plinom do 100 g

Pregled in po poterbi čiščenje odvoda kondenzata

Osnovna cena servisa

      60

 

DDV ni vračunan v ceno.